KONSEPT/ VISUELL PROFIL/ KAMPANJER​​​​​​​
- - - -
Slagord, logo og visuell identitet for Bypakke Nedre Glomma, som et ledd i å utvikle en sterk og tydelig posisjon og for å sikre en god dialog med de mange ulike målgruppene.

Vi utviklet kommunikasjonskonseptet ”Mange bekker små…” som også er prosjektets slagord. 
Konseptet bygger på et kjent uttrykk for å fortelle hvordan Bypakken, men også publikum selv, skaper en bærekraftig region rundt Nedre Glomma. Alle bidrag teller, små som store.
Veier og ferdselsårer er viktige begreper i oppgavebeskrivelsen, og vi valgte derfor å bruke dette som inspirasjon, både verbalt og visuelt. Siden vi ikke skulle bygge en merkevare i tradisjonell forstand, la vi vekt på å danne et helhetlig visuelt inntrykk og ikke bare en sterk logoidentitet.
- - - -
CAR PARK CHALLENGE

I Østfold velger mange å kjøre bil, selv på svært korte avstander som under én km. Det er dårlige nyheter for innbyggernes lommebok, miljø, og ikke minst helse. Siste Skrik og Bypakke nedre Glomma arrangerte derfor den uhøytidelige konkurransen Car Park Challenge både i Fredrikstad og Sarpsborg, der man skulle lukeparkere en bil på kortest mulig tid.

Målet var å få så mange som mulig til å parkere bilen og reflektere over om de oftere kan la bilen stå i hverdagen og i stedet sykle, gå eller bruke kollektivtransport når de har mulighet til det.


Sykle til jobben - aksjon
- - - - 

Tekstforfatter: Øystein Johnsen
Nettside: Petter Danielsen
AD/design: Nina Regine Hjelle

You may also like

Back to Top