Østfold Fylkeskommune

Visual identity for Østfold Fylkeskommune

DESIGN FOR ET FREMTIDSRETTET ØSTFOLD
Beliggenheten sammen med fylkeskommunens rolle som brobygger og utvikler av fylket, dannet utgangspunktet
for det bærende konseptet Grenseløse Østfold. De visuelle elementene henter også sin inspirasjon fra nærområdene for å understreke Østfolds egenart.

You may also like

In a Rag Bag
2013
Esthetique, Steen&Strøm
2011
Where’s the boss?
2013
Esthetique 2010
2014
Wedding - Design
2016
UiO - Rekrutteringsfilmer
2014
Pink Ribbon 2010
2013
Universitetet i Oslo
2013
#likivirkelighetenogså
2014
Bypakke Nedre Glomma
2016
Back to Top