Østfold Fylkeskommune

Visual identity for Østfold Fylkeskommune

DESIGN FOR ET FREMTIDSRETTET ØSTFOLD
Beliggenheten sammen med fylkeskommunens rolle som brobygger og utvikler av fylket, dannet utgangspunktet
for det bærende konseptet Grenseløse Østfold. De visuelle elementene henter også sin inspirasjon fra nærområdene for å understreke Østfolds egenart.

You may also like

MIMISBRUNNR
2012
Esthetique, Steen&Strøm
2011
Grandpower
2015
Se det ingen andre ser
2011
Skogen trenger flere brannvarslere
2014
Oslofjord
2011
In a Rag Bag
2013
Accountor - Advertising
2015
DRITTBUSS
2013
Intersport - Alle har en pers å slå
2014
Back to Top