Østfold Fylkeskommune

Visual identity for Østfold Fylkeskommune

DESIGN FOR ET FREMTIDSRETTET ØSTFOLD
Beliggenheten sammen med fylkeskommunens rolle som brobygger og utvikler av fylket, dannet utgangspunktet
for det bærende konseptet Grenseløse Østfold. De visuelle elementene henter også sin inspirasjon fra nærområdene for å understreke Østfolds egenart.

You may also like

Norwegian Green Building Council
2011
Vi snur Norge på hodet
2012
Geomatikk
2013
Oslofjord
2011
Kondomeriet - ingen er så..
2016
Accountor (Pitch)
2013
Inspiria Science Center
2012
Pink Ribbon 2010
2013
Intersport - Alle har en pers å slå
2014
Universitetet i Oslo
2013
Back to Top