Østfold Fylkeskommune

Visual identity for Østfold Fylkeskommune

DESIGN FOR ET FREMTIDSRETTET ØSTFOLD
Beliggenheten sammen med fylkeskommunens rolle som brobygger og utvikler av fylket, dannet utgangspunktet
for det bærende konseptet Grenseløse Østfold. De visuelle elementene henter også sin inspirasjon fra nærområdene for å understreke Østfolds egenart.

You may also like

Inspiria Science Center
2012
Accountor - Advertising
2015
Kondomeriet - deilige vibrasjoner
2016
DRITTBUSS
2013
Bypakke Nedre Glomma
2016
NAV - Alderspensjon
2015
Wedding - Design
2016
Norwegian Green Building Council
2011
Illustrations
2011
Skogen trenger flere brannvarslere
2014
Back to Top