Østfold Fylkeskommune

Visual identity for Østfold Fylkeskommune

DESIGN FOR ET FREMTIDSRETTET ØSTFOLD
Beliggenheten sammen med fylkeskommunens rolle som brobygger og utvikler av fylket, dannet utgangspunktet
for det bærende konseptet Grenseløse Østfold. De visuelle elementene henter også sin inspirasjon fra nærområdene for å understreke Østfolds egenart.

You may also like

Frivillige
2013
Accountor - Advertising
2015
Esthetique
2011
Illustrations
2011
DRITTBUSS
2013
In a Rag Bag
2013
Norwegian Green Building Council
2011
GIEK
2013
Kondomeriet - ingen er så..
2016
Esthetique, Steen&Strøm
2011
Back to Top