Østfold Fylkeskommune

Visual identity for Østfold Fylkeskommune

DESIGN FOR ET FREMTIDSRETTET ØSTFOLD
Beliggenheten sammen med fylkeskommunens rolle som brobygger og utvikler av fylket, dannet utgangspunktet
for det bærende konseptet Grenseløse Østfold. De visuelle elementene henter også sin inspirasjon fra nærområdene for å understreke Østfolds egenart.

You may also like

Frivillige
2013
DRITTBUSS
2013
Accountor (Pitch)
2013
Pink Ribbon 2010
2013
Magetrøbbel - Life
2016
Oslofjord
2011
Accountor - Advertising
2015
Inspiria Science Center
2012
Songs About This and That
2014
Where’s the boss?
2013
Back to Top