Østfold Fylkeskommune

Visual identity for Østfold Fylkeskommune

DESIGN FOR ET FREMTIDSRETTET ØSTFOLD
Beliggenheten sammen med fylkeskommunens rolle som brobygger og utvikler av fylket, dannet utgangspunktet
for det bærende konseptet Grenseløse Østfold. De visuelle elementene henter også sin inspirasjon fra nærområdene for å understreke Østfolds egenart.

You may also like

Kondomeriet - Sommer
2016
Intersport - Alle har en pers å slå
2014
Pink Ribbon 2010
2013
Songs About This and That
2014
Bypakke Nedre Glomma
2016
Fornuft og følelser
2013
NAV - Alderspensjon
2015
Oslofjord
2011
Accountor - Advertising
2015
In a Rag Bag
2013
Back to Top