Inspiria Science Center

Branding the largest and most modern science center i Norway.

Inspiria Science Center

Kunnskap endrer alt!
I august 2011 åpnet Nordens mest moderne vitensenter.
6000 kvadratmeter med laboratorier, auditorium, planetarium og 70 interaktive utstillinger, pluss tilhørende konferanselokaler for næringsliv og kursarrangører, samlet i et signalbygg med et slående visuelt uttrykk.

Senteret ønsker å spille en samfunnsrolle, og gjøre en jobb for Norge som kunnskapsnasjon.

For å tydeliggjøre hvor viktig kunnskap er, ble konseptet:
Kunnskap endrer alt!
Den grafiske profilen ble hentet frem i skjæringspunktet mellom inspirasjon, endring og kunnskap.
Fra grunnleggende trekantformer, bygges stadig nye former, og logoen er i stadig endring.


The center:

You may also like

Se det ingen andre ser
2011
Accountor - Advertising
2015
GIEK
2013
Pink Ribbon 2010
2013
Frivillige
2013
Skogen trenger flere brannvarslere
2014
Esthetique 2010
2014
Geomatikk
2013
Wedding - Design
2016
#likivirkelighetenogså
2014
Back to Top